SOSSAHARA.EDU

Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
CATALUNYA
Import del projecte:
121.440,00
Entitat executora:
ACAPS-FEDERACIÓ ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ
Any d'aprovació:
2022

Sinopsis:

El març de 2022, des d'ACAPS vam llançar el portat www.sossahara.org, un portal web destinat a divulgar i denunciar la història del conflicte sahrauí i la realitat que viu el seu poble. El portal compta amb informació fidedigna de la realitat del conflicte del Sàhara (històrica, de marc legal...) i amb dos mapes interactius, un centrat en l'espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental (S0) i un altre en les vulneracions de drets que pateix, principalment, el poble sahrauí que viu als territoris ocupats (TTOO).

Gràcies a aquest projecte, entre d'altres materials, també disposem d'una exposició fotogràfica sobre el rol de les dones sahrauís en la construcció de pau i la lluita no-violenta (WANGALA), també com de sis podcasts sobre la vida als TTOO i materials de recerca i comunicació sobre l'espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental.

Al llarg de la nostra trajectòria i del treball d'ACAPS a Catalunya i durant l'execució del portal, hem constatat la necessitat de promoure el coneixement i la sensibilització de la població catalana sobre el conflicte i la realitat del Sàhara Occidental. Amb els anys hem anat veient com el moviment solidari prosahrauí ha anat perdent força i participació social. També continuem sent testimonis de la poca cobertura mediàtica que té el poble sahrauí en tractar-se d'un conflicte de llarga durada i del desconeixement de la societat en general, i de la població jove en particular, sobre la causa sahrauí.

Per això, considerem necessària l'execució d'un projecte que cobreixi totes les dimensions de l'Educació per al Desenvolupament (EpD) a través de l'educació i la formació de la població jove, la sensibilització de la població general, la recerca sobre la situació del poble sahrauí a Catalunya i la formació i la incidència per i a través del moviment solidari prosahrauí català. 

Aquests són, de fet, els tres resultats del projecte SOSSahara.edu, que es materialitzen en diverses activitats. Busquem generar una transformació de la societat catalana, a través de la promoció de la formació de futures professionals sensibilitzades amb el poble sahrauí. 

Apropar una realitat tan complexa i aparentment llunyana a la població jove, requereix adaptar-se a les noves tecnologies i eines de comunicació. Per aquest motiu, el projecte inclou la creació de materials interactius, que facin més accessible i més atractiva la informació publicada en el web SOSSahara.org (maleta pedagògica, vídeos testimonials, joc interactiu...), com també la col·laboració amb influencers de xarxes socials, és a dir, persones amb un gran nombre de seguidores, que ens permetran arribar al públic jove i del món educatiu de forma més segmentada i directa. 

Aquest pretén ser un projecte que permeti al moviment solidari i a totes aquelles persones i organitzacions interessades en la causa sahrauí, disposar de materials educatius i divulgatius sobre diferents temàtiques i per a diferents edats, per tal de difondre el coneixement i promoure el pensament crític.

Per tal d'aconseguir aquest objectiu i que els impactes d'aquest projecte no només es mantinguin, sinó que també es multipliquin en el temps, necessitem d'un moviment solidari i d'una societat civil apoderada i amb capacitats per liderar processos de transformació i d'incidència política des de l'àmbit local fins l'àmbit internacional. Per aquest motiu, el projecte inclou també activitats d'enfortiment del moviment solidari, tant dins com fora de la Federació i la participació en espais d'incidència, entre d'altres. 

Treballar amb i pel poble sahrauí suposa conèixer també el poble sahrauí a la diàspora que viu a casa nostra.