Presentació

La Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) es va fundar el 1996. Més de vint anys de treball amb l’objectiu de col·laborar amb el poble sahrauí per la recuperació de la seva llibertat a través del lliure exercici del dret a l'autodeterminació, reconegut per les Nacions Unides com la solució a aquest conflicte. L'enquistament de la situació política internacional ha obligat a centrar bona part dels nostres esforços en la cooperació i la solidaritat cap els refugiats i en la denúncia i suport a les persones defensors dels Drets Humans en el Sàhara ocupat.

Podeu consultar el seu Reglament.
 
La vinculació dels ajuntaments catalans amb la causa sahrauí és molt profunda i estesa. Al llarg de molts anys, els nens i nenes sahrauís han compartit amb nens i nenes catalans, les places, els casals, les festes majors, les platges i els paratges dels nostres pobles i ciutats. Alhora, una part important de la solidaritat municipal ha tingut i té com a destinatari els campaments de refugiats a Tindouf.
 
La forma de treball de la Coordinadora està basada en el consens entre ajuntaments i entre persones de colors polítics diferents. Al llarg d’aquest darrer mandat hem articulat el nostre treball amb els actors de la cooperació catalana que també treballen amb la població sahrauí i hem volgut dotar-nos d’un mapa clar de les actuacions dels municipis catalans a la regió per tal de trobar les sinergies i l’articulació adequada amb els diferents actors.
 
Actualment, la situació de crisi estructural fa encara més necessari recordar la importància de seguir cooperant amb el poble sahrauí i de continuar recordant que el conflicte del Sàhara Occidental és un conflicte de descolonització (respecte d'Espanya), d'ocupació militar (respecte del Marroc), de violació dels Drets Humans (Sàhara ocupat), de refugiats (Campaments de Tindouf).